Gorenjska

Oblačenje premožnejšega kmečkega prebivalstva na Gorenjskem v 1. polovici 19. stoletja

Oblačenje premožnejšega kmečkega prebivalstva na Gorenjskem ob koncu 19. stoletja

Vsakdanje oblačenje kmečkega prebivalstva na Gorenjskem v 1. polovici 20. stoletja

Prijava   |   Kazalo strani